• Trên ??nh tuy?t tác

 • Squeeze for the Brilliant U

 • HTC 10 evo

  kh?i ngu?n t? ánh sáng
  t?a sáng b?i am thanh

  GI?I THI?U HTC 10 EVO

 • CU?N HúT T?
  M?I GóC NHìN

  GI?I THI?U HTC Desire 10 pro

Trên ??nh tuy?t tác

H?Y T? TH??NG CHO MìNH CHI?C ?I?N THO?I TUY?T V?I NH?T

MUA NGAY H?M NAY

Xem t?t c? ?i?n tho?i th?ng minh
HTC Desire 12 | 12 plusHTC Desire 12 | 12 plus

HTC Desire 12 | 12 plus

Kích th??c và tr?ng l??ng

158.2 x 76.6 x 8.4 mm, 157.5 g

148.5 x 70.8 x 8.2 mm, 137 g

Màn hình

6.0 inch, HD+

5.5 inch, HD+

T?c ?? chip x? ly

Qualcomm? Snapdragon? 450, 8 nhan, 64-bit

MediaTek? MT6739, L?i t?, 64-bit

B? nh?

 • ROM: 32GB / RAM: 3GB
 • B? nh? tr?ng cho ng??i dùng: kho?ng 23GB
 • B? nh? m? r?ng: microSD? lên ??n 2TB
 • B? nh? Flex
 • ROM: 32GB / RAM: 3GB
 • B? nh? tr?ng cho ng??i dùng: kho?ng 23GB
 • B? nh? m? r?ng: microSD? lên ??n 2TB
 • B? nh? Flex

Máy ?nh Chính

 • Máy ?nh kép 13MP + 2MP
 • L?y nét t? ??ng theo pha
 • C?m bi?n BSI
 • ?èn LED flash
 • Kh?u ?? f/2.2
 • Ch? ?? Bokeh
 • H?n gi? ch?p t? ??ng lên ??n 10 giay
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • Ch?p toàn c?nh Panorama
 • Quay phim Full HD 1080p (1920 x 1080)
 • Video Pic (ch?p ?nh trong khi ?ang quay phim Full HD 1080p)
 • 13-megapixel
 • L?y nét t? ??ng theo pha
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? f/2.2
 • ?èn LED flash
 • H?n gi? ch?p t? ??ng lên ??n 10 giay
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • Ch? ?? HDR
 • Ch?p toàn c?nh Panorama
 • Quay phim Full HD 1080p (1920 x 1080)
 • Video Pic (ch?p ?nh trong khi ?ang quay phim Full HD 1080p)

Máy ?nh Tr??c

 • 8-megapixel 2
 • L?y nét c? ??nh
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? f/2.0
 • Ch? ?? làm ??p
 • ?èn LED flash
 • H?n gi? ch?p t? ??ng lên ??n 10 giay
 • Ch? ?? HDR
 • Quay phim Full HD 1080p (1920 x 1080 )
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • 5-megapixel
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? f/2.4
 • H?n gi? ch?p Selfie t? ??ng lên ??n 10 giay
 • Quay phim ch?t l??ng HD 720p
 • Nh?n di?n khu?n m?t

Pin và T?c ?? S?c

 • Dung l??ng: 2965 mAh
 • Dung l??ng: 2730 mAh

Giao Ti?p B?ng C? Ch? và các tính n?ng Khác

Vu?t lên b?t c? ?au trên màn hình

Mua Ngay
HTC U11 plusHTC U11 plus

HTC U11 plus

Kích th??c và tr?ng l??ng

158.5 x 74.9 x 8.5mm, 188g

Màn hình

6 inch, Quad HD+

T?c ?? chip x? ly

Qualcomm? Snapdragon? 835, 64 bit octa-core, lên ??n 2.45 Ghz

B? nh?

 • ROM: 128G, RAM: 6GB
 • B? nh? m? r?ng: microSD? lên ??n 2TB (s? d?ng khe SIM2)

Máy ?nh Chính

 • 12MP (HTC UltraPixel?th? h? th? 3 v?i kích th??c ?i?m ?nh 1.4μm pixel)
 • L?y nét t? ??ng siêu t?c ?? UltraSpeed
 • C?m bi?n BSI
 • Ch?ng rung quang h?c (OIS)
 • Kh?u ?? ?/1.7
 • ?èn flash LED kép
 • T? ??ng h?n gi? ch?p lên ??n 10 giay
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • Ch? ?? Pro v?i kh? n?ng ch?nh tay, ph?i sáng 32 giay, và h? tr? ??nh d?ng RAW
 • Ch? ?? HDR Boost
 • Ch? ?? ch?p toàn c?nh Panorama
 • Ch? ?? quay phim Hyperlapse
 • Quay phim chuy?n ??ng ch?m Slow motion ([email protected] fps)
 • Quay phim 4K v?i am thanh ?? phan gi?i Hi-Res
 • ?m thanh 3D và tính n?ng Zoom am thanh khi quay phim - Acoustic Focus, ghi am v?i 4 microphones
 • Video Pic

Máy ?nh Tr??c

 • 8MP v?i góc r?ng 85°
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? ?/2.0
 • Ch? ?? trang ?i?m tr?c ti?p - Live make-up
 • Ch?p selfie t? ??ng (Ch?p khi gi? yên máy ?nh ho?c m?m c??i)
 • Ch?p selfie b?ng gi?ng nói
 • H?n gi? ch?p lên t?i 10 giay
 • Ch? ?? HDR Boost
 • Ch? ?? selfie toàn c?nh - panorama
 • Ch? ?? quay phim Full HD 1080p

Pin và T?c ?? S?c

 • Dung l??ng: 3930 mAh

HTC Sense Companion

??a ra g?i y d?a vào thói quen và cách s? d?ng ?i?n tho?i c?a ng??i dùng.

Chu?n kháng n??c & b?i

IP68

HTC Edge Sense

Bóp nh? c?nh vi?n ?? kh?i ch?y các ?ng d?ng và nhi?u h?n th? n?a.

Mua Ngay
HTC U11HTC U11

HTC U11

Kích th??c và tr?ng l??ng

153.9 x 75.9 x 7.9, 169g

Màn hình

5.5 inch, Quad HD

T?c ?? chip x? ly

Qualcomm? Snapdragon? 835, 64 bit octa-core, lên ??n 2.45 Ghz

B? nh?

 • ROM: 128GB, RAM: 6GB
 • B? nh? m? r?ng: th? nh? microSD? lên ??n 2TB (S? d?ng khe SIM2)
 • Có h? tr? B? nh? Flex

Máy ?nh Chính

 • 12MP (HTC UltraPixel? 3 v?i ?i?m ?nh kích th??c 1.4μm)
 • L?y nét t? ??ng siêu t?c ?? UltraSpeed
 • C?m bi?n BSI
 • Ch?ng rung quang h?c (OIS)
 • Kh?u ?? ?/1.7
 • ?èn flash LED kép
 • T? ??ng h?n gi? ch?p lên ??n 10 giay
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • Ch? ?? Pro v?i kh? n?ng ch?nh tay, ph?i sáng 32 giay, và h? tr? ??nh d?ng RAW
 • Ch? ?? HDR Boost
 • Ch? ?? ch?p toàn c?nh Panorama
 • Ch? ?? quay phim Hyperlapse
 • Quay phim chuy?n ??ng ch?m Slow motion ([email protected] fps)
 • Quay phim 4K v?i am thanh 3D, am thanh ?? phan gi?i Hi-Res, tính n?ng Zoom am thanh
 • Video Pic

Máy ?nh Tr??c

 • 16MP
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? ?/2.0
 • Ch? ?? make up tr?c ti?p
 • Ch?p selfie t? ??ng (Ch?p khi gi? yên máy ?nh ho?c m?m c??i)
 • Ch?p selfie b?ng gi?ng nói
 • H?n gi? ch?p selfie lên ??n 10 giay
 • HDR Boost
 • Selfie Panorama
 • Quay phim Full HD 1080p

Pin và T?c ?? S?c

 • Dung l??ng: 3000 mAh
 • S?c Nhanh – Quick Charge 3.0

HTC Sense Companion

??a ra g?i y d?a vào thói quen và cách s? d?ng ?i?n tho?i c?a ng??i dùng.

Chu?n kháng n??c & b?i

IP67

HTC Edge Sense

Bóp nh? c?nh vi?n ?? kh?i ch?y các ?ng d?ng và nhi?u h?n th? n?a.

Mua Ngay
HTC 10 evoHTC 10 evo

HTC 10 evo

Kích th??c và tr?ng l??ng

153.59 x 77.3 x 8.09 mm, 174 g

Màn hình

5.5 inch, Quad HD

T?c ?? chip x? ly

Qualcomm? Snapdragon? 810, octa-core, lên ??n 2.0 Ghz

B? nh?

 • ROM: 32GB / RAM: 3GB
 • Available storgae for users: about 23 GB
 • B? nh? m? r?ng: microSD? lên ??n 2TB
 • Flex Storage supported

Máy ?nh Chính

 • 16MP
 • L?y nét t? ??ng theo pha (PDAF)
 • C?m bi?n BSI
 • Ch?ng rung quang h?c (OIS)
 • Kh?u ?? f/2.0
 • Glass Lens
 • ?èn LED flash hai t?ng màu
 • H?n gi? ch?p lên ??n 10 giay
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • Ch? ?? ch?p ?nh Pro ?i?u khi?n b?ng tay và h? tr? ??nh d?ng RAW
 • Ch? ?? HDR T? ??ng
 • ?nh toàn c?nh - Panorama
 • Ch? ?? ch?p ?nh Zoe
 • Quay phim Hyperlapse
 • Phim chuy?n ??ng ch?m ([email protected] fps)
 • Quay phim 4K v?i am thanh Hi-Res
 • Ch? ?? ch?p ?nh Video Pic

Máy ?nh Tr??c

 • 8MP
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? f/2.4
 • Tính n?ng Làm ??p ngay khi ch?p (Live make-up)
 • Ch?p selfie t? ??ng (Ch?p khi gi? yên ho?c m?m c??i)
 • Ch?p selfie b?ng gi?ng nói
 • H?n gi? ch?p selfie lên ??n 10 giay
 • HDR T? ??ng
 • ?nh selfie toàn c?nh - Panorama
 • Quay phim Full HD 1080p

Pin và T?c ?? S?c

 • Dung l??ng: 3200 mAh
 • S?c Nhanh – Quick Charge 2.0
Mua Ngay
Xem t?t c? ?i?n tho?i th?ng minh
 • 对手的表扬是最好的批评 2019-02-21
 • 强化精细管理 曾文明调研城市美化靓化工作 2019-02-21
 • 在楼主大谈共产主义分配的时候,希望楼主先说明一下对马克思关于共产主义基本原则的理解。一个社会如果仍然存在“按劳动分配”,怎么会是“每一个个人的全面而自由的发展” 2019-02-21
 • 广州地铁10号线12号线 或增两座换乘站 ——凤凰网房产广州 2019-02-21
 • 习近平与人民日报那些事 2019-02-20
 • 为推动上合组织发展提供中国智慧、中国方案 2019-02-20
 • 《对话·寓言2047》第二季首演 张艺谋碰撞艺术与科技 2019-02-19
 • 高校在陕招生出新政 快来看有没有你想报考的学校招生计划高校-西安新闻 2019-02-19
 • 说说世界杯与中国的交集 2019-02-19
 • “两学一做”在山西——黄河新闻网 2019-02-19
 • 司机打盹惹车祸高速撞栏三人被困 2019-02-18
 • 西藏昌都:大棚温泉藏鸡蛋“一村一品”成脱贫攻坚重头戏 2019-02-18
 • 上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言 2019-02-18
 • 2020年产销整车60万辆以上 汽车之都或成杭州新称号 2019-02-18
 • 中国对外投资连续7个月增长 “一带一路”相关国家投资成亮点 2019-02-17
 • 114| 622| 582| 643| 79| 186| 684| 234| 923| 50|