• Trên ??nh tuy?t tác

 • Squeeze for the Brilliant U

 • HTC 10 evo

  kh?i ngu?n t? ánh sáng
  t?a sáng b?i am thanh

  GI?I THI?U HTC 10 EVO

 • CU?N HúT T?
  M?I GóC NHìN

  GI?I THI?U HTC Desire 10 pro

Trên ??nh tuy?t tác

H?Y T? TH??NG CHO MìNH CHI?C ?I?N THO?I TUY?T V?I NH?T

MUA NGAY H?M NAY

Xem t?t c? ?i?n tho?i th?ng minh
HTC Desire 12 | 12 plusHTC Desire 12 | 12 plus

HTC Desire 12 | 12 plus

Kích th??c và tr?ng l??ng

158.2 x 76.6 x 8.4 mm, 157.5 g

148.5 x 70.8 x 8.2 mm, 137 g

Màn hình

6.0 inch, HD+

5.5 inch, HD+

T?c ?? chip x? ly

Qualcomm? Snapdragon? 450, 8 nhan, 64-bit

MediaTek? MT6739, L?i t?, 64-bit

B? nh?

 • ROM: 32GB / RAM: 3GB
 • B? nh? tr?ng cho ng??i dùng: kho?ng 23GB
 • B? nh? m? r?ng: microSD? lên ??n 2TB
 • B? nh? Flex
 • ROM: 32GB / RAM: 3GB
 • B? nh? tr?ng cho ng??i dùng: kho?ng 23GB
 • B? nh? m? r?ng: microSD? lên ??n 2TB
 • B? nh? Flex

Máy ?nh Chính

 • Máy ?nh kép 13MP + 2MP
 • L?y nét t? ??ng theo pha
 • C?m bi?n BSI
 • ?èn LED flash
 • Kh?u ?? f/2.2
 • Ch? ?? Bokeh
 • H?n gi? ch?p t? ??ng lên ??n 10 giay
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • Ch?p toàn c?nh Panorama
 • Quay phim Full HD 1080p (1920 x 1080)
 • Video Pic (ch?p ?nh trong khi ?ang quay phim Full HD 1080p)
 • 13-megapixel
 • L?y nét t? ??ng theo pha
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? f/2.2
 • ?èn LED flash
 • H?n gi? ch?p t? ??ng lên ??n 10 giay
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • Ch? ?? HDR
 • Ch?p toàn c?nh Panorama
 • Quay phim Full HD 1080p (1920 x 1080)
 • Video Pic (ch?p ?nh trong khi ?ang quay phim Full HD 1080p)

Máy ?nh Tr??c

 • 8-megapixel 2
 • L?y nét c? ??nh
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? f/2.0
 • Ch? ?? làm ??p
 • ?èn LED flash
 • H?n gi? ch?p t? ??ng lên ??n 10 giay
 • Ch? ?? HDR
 • Quay phim Full HD 1080p (1920 x 1080 )
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • 5-megapixel
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? f/2.4
 • H?n gi? ch?p Selfie t? ??ng lên ??n 10 giay
 • Quay phim ch?t l??ng HD 720p
 • Nh?n di?n khu?n m?t

Pin và T?c ?? S?c

 • Dung l??ng: 2965 mAh
 • Dung l??ng: 2730 mAh

Giao Ti?p B?ng C? Ch? và các tính n?ng Khác

Vu?t lên b?t c? ?au trên màn hình

Mua Ngay
HTC U11 plusHTC U11 plus

HTC U11 plus

Kích th??c và tr?ng l??ng

158.5 x 74.9 x 8.5mm, 188g

Màn hình

6 inch, Quad HD+

T?c ?? chip x? ly

Qualcomm? Snapdragon? 835, 64 bit octa-core, lên ??n 2.45 Ghz

B? nh?

 • ROM: 128G, RAM: 6GB
 • B? nh? m? r?ng: microSD? lên ??n 2TB (s? d?ng khe SIM2)

Máy ?nh Chính

 • 12MP (HTC UltraPixel?th? h? th? 3 v?i kích th??c ?i?m ?nh 1.4μm pixel)
 • L?y nét t? ??ng siêu t?c ?? UltraSpeed
 • C?m bi?n BSI
 • Ch?ng rung quang h?c (OIS)
 • Kh?u ?? ?/1.7
 • ?èn flash LED kép
 • T? ??ng h?n gi? ch?p lên ??n 10 giay
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • Ch? ?? Pro v?i kh? n?ng ch?nh tay, ph?i sáng 32 giay, và h? tr? ??nh d?ng RAW
 • Ch? ?? HDR Boost
 • Ch? ?? ch?p toàn c?nh Panorama
 • Ch? ?? quay phim Hyperlapse
 • Quay phim chuy?n ??ng ch?m Slow motion ([email protected] fps)
 • Quay phim 4K v?i am thanh ?? phan gi?i Hi-Res
 • ?m thanh 3D và tính n?ng Zoom am thanh khi quay phim - Acoustic Focus, ghi am v?i 4 microphones
 • Video Pic

Máy ?nh Tr??c

 • 8MP v?i góc r?ng 85°
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? ?/2.0
 • Ch? ?? trang ?i?m tr?c ti?p - Live make-up
 • Ch?p selfie t? ??ng (Ch?p khi gi? yên máy ?nh ho?c m?m c??i)
 • Ch?p selfie b?ng gi?ng nói
 • H?n gi? ch?p lên t?i 10 giay
 • Ch? ?? HDR Boost
 • Ch? ?? selfie toàn c?nh - panorama
 • Ch? ?? quay phim Full HD 1080p

Pin và T?c ?? S?c

 • Dung l??ng: 3930 mAh

HTC Sense Companion

??a ra g?i y d?a vào thói quen và cách s? d?ng ?i?n tho?i c?a ng??i dùng.

Chu?n kháng n??c & b?i

IP68

HTC Edge Sense

Bóp nh? c?nh vi?n ?? kh?i ch?y các ?ng d?ng và nhi?u h?n th? n?a.

Mua Ngay
HTC U11HTC U11

HTC U11

Kích th??c và tr?ng l??ng

153.9 x 75.9 x 7.9, 169g

Màn hình

5.5 inch, Quad HD

T?c ?? chip x? ly

Qualcomm? Snapdragon? 835, 64 bit octa-core, lên ??n 2.45 Ghz

B? nh?

 • ROM: 128GB, RAM: 6GB
 • B? nh? m? r?ng: th? nh? microSD? lên ??n 2TB (S? d?ng khe SIM2)
 • Có h? tr? B? nh? Flex

Máy ?nh Chính

 • 12MP (HTC UltraPixel? 3 v?i ?i?m ?nh kích th??c 1.4μm)
 • L?y nét t? ??ng siêu t?c ?? UltraSpeed
 • C?m bi?n BSI
 • Ch?ng rung quang h?c (OIS)
 • Kh?u ?? ?/1.7
 • ?èn flash LED kép
 • T? ??ng h?n gi? ch?p lên ??n 10 giay
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • Ch? ?? Pro v?i kh? n?ng ch?nh tay, ph?i sáng 32 giay, và h? tr? ??nh d?ng RAW
 • Ch? ?? HDR Boost
 • Ch? ?? ch?p toàn c?nh Panorama
 • Ch? ?? quay phim Hyperlapse
 • Quay phim chuy?n ??ng ch?m Slow motion ([email protected] fps)
 • Quay phim 4K v?i am thanh 3D, am thanh ?? phan gi?i Hi-Res, tính n?ng Zoom am thanh
 • Video Pic

Máy ?nh Tr??c

 • 16MP
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? ?/2.0
 • Ch? ?? make up tr?c ti?p
 • Ch?p selfie t? ??ng (Ch?p khi gi? yên máy ?nh ho?c m?m c??i)
 • Ch?p selfie b?ng gi?ng nói
 • H?n gi? ch?p selfie lên ??n 10 giay
 • HDR Boost
 • Selfie Panorama
 • Quay phim Full HD 1080p

Pin và T?c ?? S?c

 • Dung l??ng: 3000 mAh
 • S?c Nhanh – Quick Charge 3.0

HTC Sense Companion

??a ra g?i y d?a vào thói quen và cách s? d?ng ?i?n tho?i c?a ng??i dùng.

Chu?n kháng n??c & b?i

IP67

HTC Edge Sense

Bóp nh? c?nh vi?n ?? kh?i ch?y các ?ng d?ng và nhi?u h?n th? n?a.

Mua Ngay
HTC 10 evoHTC 10 evo

HTC 10 evo

Kích th??c và tr?ng l??ng

153.59 x 77.3 x 8.09 mm, 174 g

Màn hình

5.5 inch, Quad HD

T?c ?? chip x? ly

Qualcomm? Snapdragon? 810, octa-core, lên ??n 2.0 Ghz

B? nh?

 • ROM: 32GB / RAM: 3GB
 • Available storgae for users: about 23 GB
 • B? nh? m? r?ng: microSD? lên ??n 2TB
 • Flex Storage supported

Máy ?nh Chính

 • 16MP
 • L?y nét t? ??ng theo pha (PDAF)
 • C?m bi?n BSI
 • Ch?ng rung quang h?c (OIS)
 • Kh?u ?? f/2.0
 • Glass Lens
 • ?èn LED flash hai t?ng màu
 • H?n gi? ch?p lên ??n 10 giay
 • Nh?n di?n khu?n m?t
 • Ch? ?? ch?p ?nh Pro ?i?u khi?n b?ng tay và h? tr? ??nh d?ng RAW
 • Ch? ?? HDR T? ??ng
 • ?nh toàn c?nh - Panorama
 • Ch? ?? ch?p ?nh Zoe
 • Quay phim Hyperlapse
 • Phim chuy?n ??ng ch?m ([email protected] fps)
 • Quay phim 4K v?i am thanh Hi-Res
 • Ch? ?? ch?p ?nh Video Pic

Máy ?nh Tr??c

 • 8MP
 • C?m bi?n BSI
 • Kh?u ?? f/2.4
 • Tính n?ng Làm ??p ngay khi ch?p (Live make-up)
 • Ch?p selfie t? ??ng (Ch?p khi gi? yên ho?c m?m c??i)
 • Ch?p selfie b?ng gi?ng nói
 • H?n gi? ch?p selfie lên ??n 10 giay
 • HDR T? ??ng
 • ?nh selfie toàn c?nh - Panorama
 • Quay phim Full HD 1080p

Pin và T?c ?? S?c

 • Dung l??ng: 3200 mAh
 • S?c Nhanh – Quick Charge 2.0
Mua Ngay
Xem t?t c? ?i?n tho?i th?ng minh
 • 董卿白岩松朱广权 看看央视主持人大学就读啥院系 2018-12-15
 • 徐征泽的专栏作者中国国家地理网 2018-12-15
 • 主将无碍郎平却遇幸福烦恼 这位置三世界冠军只能选二 2018-12-15
 • 内地和香港影人共话青年导演面对的机遇和挑战 2018-12-15
 • 广西防城港市港口区:学习十九大精神 推进产业与生态融合发展 2018-12-14
 • 你这个【炒】啊【炒】的,还缺少一个【炒人】,而【炒人气】你听说过没有。。。?[福尔摩斯] 2018-12-14
 • 兵团第十二师建设集团开展5·29中国计生协会日活动 2018-12-14
 • 把党的十九大精神全面落实在重庆大地上 2018-12-13
 • 要加大知识产权保护执法力度,完善知识产权服务体系—似铁齿铜牙的博客—强国博客—人民网 2018-12-13
 • [鄙视]关联资源不是人类的劳动成果?那你咋不住到深山老林里面去?光从土地本身来讲,大城市与深山老林有什么区别? 2018-12-13
 • 新版外商投资负面清单已修订完成 即将发布 2018-12-12
 • 组图:高考迎来“00后” 北京6万余名考生走进考场 2018-12-12
 • 日本大阪北部地区6.1级地震 2018-12-11
 • 石家庄专题片展播--河北频道--人民网 2018-12-11
 • 坚定绿色发展 探索转型之路brspan style=font-family 楷体,楷体 2018-12-11
 • 305| 58| 32| 143| 873| 893| 451| 812| 813| 473|